WWW.OCTAVIACUP.CZ   |      |   PONUKA NA REKLAMNÚ SPOLUPRÁCU
Reklamní partneri:
MiroHorňák
AMK Skalica
Skalica 04.02.2014
WWW.OCTAVIACUP.CZ
AMK Skalica
Skalica 09.05.2011
AMK Skalica
Skalica 22.02.2011
PONUKA NA REKLAMNÚ SPOLUPRÁCU

CIELE TEAMU

 

Účasť na pretekoch automobilov na okruhoch

 

Majstrovstvá Českej republiky

Majstrovstvá Slovenskej republiky

Majstrovstvá  Zóny strednej Európy

12 hod.   Hungaroring

24 hod.   Dubai

Clio Cup Bohemia 2011     / www.cliocup.cz /

       MEDIÁLNA PODPORA

 

TV:                               STV,  ČT , Sport 5,  Digi Sport, TA3, EUROSPORT, (spravodajstvo reportáže)

Rádio:                     Rádio Hey, Rádio G3, Expres ako mediálni partneri

Časopis:              Auto Bild, Auto magazín a pod.

Denník:                Hospodárske noviny, Šport a pod.

Internet:           autosportfoto.sk, sportvikend.sk, ceskeokruhy.cz a pod.

 

Uvedení mediálni partneri ponúkajú pravidelné spravodajstvo z celého seriálu vrátane tlačových

besied tímu a športového klubu AMK Skalica.

 

 

KALENDÁR NA SEZÓNU  2011

 

23. - 25.4. 2011 - Jarní cena Brna CZ  MMČR

 1.5. - 2.5. 2011 - Hungaroring HU  MSR CEZ

  29. - 30.5. 2011 - Tor Poznaň PL  MMČR MSR CEZ

 10. - 12.6. 2011 - Autodrom Most CZ   MMČR

  24. - 26.6. 2011 - Slovakia Ring SK  MSR CEZ

 5. - 7.8.2011 - Autodrom Most CZ  MMČR CEZ

 19. - 21.8.2011 - Slovakia Ring SK  MMČR MSR CEZ

 26. - 28.8. 2011 - Panonia Ring A  MSR CEZ

 16. - 18.9.2011 - Tor Poznaň PL  CEZ

 23. - 25.9. 2011 - Podzimní cena Brna CZ  MMČR MSR CEZ

14. - 15.10 2011 - Epilog Brno CZ  MMČR

 

 

 

             FORMA SPOLUPRÁCE (pre spoločnosti)

 

   REKLAMNÝ PARTNER

 

-          možnosť použitia farieb generálneho partnera

-          možnosť používať vo svojej reklame označenie „ partner jazdca Miroslava Horňáka

             resp. tímu  AMK   Skalica“

-          právo na výrobu a využitie podobizne Miroslava Horňáka v elektronickej aj printovej podobe

-           reklamná plocha na pretekárskom vozidle

-          umiestnenie reklamy na overale pretekára (predná strana chrbát)

-          umiestnenie reklamy na oblečení členov AMK Skalica

-          umiestnenie reklamy na bezpečnostnej prilbe pretekára

-           reklamná plocha na prepravnom vozidle

-          umiestnenie reklamy na doprovodnom vozidle

-           reklamná plocha na zástenách v boxe

-           účasť  jazdca na promotion akciách  partnera

-          umiestnenie logotypu počas tlačových konferencií

-          umiestnenie logotypu  partnera na elektronických stránkach jazdca  Miroslava Horňáka

 

-          zabezpečenie team buildingových aktivít pre zamestnancov

             spoločnosti vo forme návštevy vybraných udalostí :

            preprava, strava, program.....

 

  -          príprava programu návštevy, spracovanie a zaslanie potrebných informácií             

-          zabezpečenie voľného vstupu do všetkých priestorov pretekárskeho  okruhu vrátane zázemia 

             tímu a boxov  pretekárskych vozidiel     

-          zabezpečenie rokovacieho priestoru pre obchodných partnerov vrátane občerstvenia     

-          nepretržitý informačný servis o priebehu pretekov, priebežných a celkových výsledkoc

-          jazda  na pretekárskom  vozidle s pilotmi tímu

-          priebežný informačný servis z technického a športového prostredia tímu

 

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu v sezóne 2011 a využitie ponuky na obstaranie reklamy Vašej spoločnosti v prostredí okruhového automobilového športu v spolupráci s jedným z najlepších slovenských automobilových pretekárov, nás prosím kontaktujte na dolu uvedených adresách.

 

 

Tešíme sa na spoluprácu a reprezentáciu Vašej spoločnosti.

 

 

 

 

 

I.E.A.G. spol. s r.o., SNP 13, Skalica 909 01

 

mobil: 0903 617 921

 

E-mail: hornak.ieag@gmail.com